Ivetas Feldmanes ģimenes ārsta praksei ir līgumi ar sekojošām veselības apdrošināšanas sabiedrībām:

  • AAS "Gjensidige Baltic" 
  • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
  • BTA Insurance Company
  • Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle
  • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
  • Seesam apdrošināšana
  • AS "Balta"