Pa tālruni un e-pastu pasūtītās e-receptes izrakstīsim 3 darba dienu laikā.

Uz telefona zvaniem (67201087) atbildēs medmāsas Gunta un Ilze.

Sakarā ar NVD un Veselības inspekcijas prasību, komunikācija pa e-pastu tiks ievērojami ierobežota (netiks veikts pieraksts uz vizītēm un nesniegsim konsultācijas).


Lai turpinātu pacientiem ar hroniskām saslimšanām izrakstīt kompensējamos medikamentus, nepieciešama vizīte pie ārsta reizi 6 - 12 mēnešos (NVD prasība).