Pa tālruni un e-pastu pasūtītās e-receptes izrakstīsim 3 darba dienu laikā.

Uz telefona zvaniem (67201087, 29654609) atbildēs medmāsas Gunta un Ilze.

Sakarā ar NVD un Veselības inspekcijas prasību, komunikācija pa e-pastu tiks ievērojami ierobežota (netiks veikts pieraksts uz vizītēm un nesniegsim konsultācijas).

Praksē var saņemt vakcināciju pret gripu (gan valsts, gan maksas), ērču encefalītu un COVID-19.

Lai turpinātu pacientiem ar hroniskām saslimšanām izrakstīt kompensējamos medikamentus, nepieciešama vizīte pie ārsta reizi 6 - 12 mēnešos (NVD prasība).